Bảo vệ Quyền Riêng Tư Tại Mu88

Tại MU88, việc đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi duy trì một chính sách nghiêm ngặt nhằm bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Hướng dẫn chi tiết về việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, dựa trên Luật Bảo mật Dữ liệu 2012, sẽ được cung cấp để giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn và quyền của bạn đối với dữ liệu mà bạn chia sẻ với chúng tôi.

Các quy định về bảo vệ quyền riêng tư có thể khác nhau ở mỗi quốc gia, và chúng tôi cam kết duy trì quá trình nghiên cứu và cập nhật chính sách để đảm bảo sự an toàn và bảo mật của dữ liệu cá nhân trong tất cả các tình huống. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi khía cạnh của chính sách và quy định quyền riêng tư của chúng tôi hoàn toàn tương thích với yêu cầu pháp luật tại từng quốc gia.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected]. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong mọi trường hợp.

Phạm vi và cam kết

Tại chúng tôi, sự bảo mật và quyền riêng tư MU88 được đặt lên hàng đầu. Điều này áp dụng cho mọi thông tin cá nhân, bất kể có tính chất vật lý hay kỹ thuật số, cũng như cách thông tin này được xử lý – có thể là thủ công hoặc tự động. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc tham gia các hoạt động như đăng nhập và đăng ký, bạn tự nguyện chấp nhận các quy định về quyền riêng tư của chúng tôi. Các quy định này bao gồm việc thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn dưới các điều khoản đã được đề ra.

Nếu bạn đại diện hoặc ủy quyền thay mặt người khác để cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm, bạn cần đảm bảo rằng bạn có đủ quyền thực hiện hành động này và cho phép chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật hiện hành. Lưu ý rằng, nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chúng tôi cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Hãy nhớ rằng các dịch vụ của chúng tôi không dành cho đối tượng dưới 21 tuổi và không phục vụ cho bất kỳ ai liên quan đến chính phủ Philippines, PAGCOR, MU88, cơ quan thực thi pháp luật hoặc quân đội, bao gồm cả các thành viên trong gia đình của họ.

Quyền lợi và quyền ưu tiên của bạn

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu quyền riêng tư. Theo đúng luật bảo vệ dữ liệu, bạn được trao các quyền sau:

Quyền Biết: Bạn có quyền biết liệu thông tin cá nhân của mình đã hoặc đang được xử lý.

Quyền Truy Cập Thông Tin: Trước khi thông tin cá nhân của bạn đi vào hệ thống xử lý hoặc trong quá trình xử lý tiếp theo, bạn có quyền yêu cầu thông tin sau:

  • Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân.
  • Mục đích của việc thu thập thông tin cá nhân.
  • Phạm vi và cách thức xử lý thông tin cá nhân.
  • Danh sách các bên thứ ba có thể nhận thông tin.
  • Cách tiếp cận tự động (nếu có) và mức độ ủy quyền cho việc truy cập.
  • Danh tính và thông tin liên quan đến người kiểm soát thông tin cá nhân.
  • Thời điểm truy cập gần nhất và các thay đổi gần đây trong thông tin cá nhân của bạn.

Quyền Truy Cập Thông Tin Đã Xử Lý: Bạn có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã qua xử lý và thông tin về nguồn gốc của dữ liệu này.

Quyền Sửa Đổi: Nếu bạn nghi ngờ về tính chính xác hoặc sự sai sót trong thông tin cá nhân của mình, bạn có quyền yêu cầu sửa đổi để đảm bảo tính chính xác.

Quyền Yêu Cầu Ngừng Sử Dụng hoặc Xóa Thông Tin Cá Nhân: Bạn có quyền yêu cầu ngừng sử dụng, thu hồi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp thông tin này không đầy đủ, không chính xác, thu thập trái phép hoặc không còn cần thiết.